Koszt energii elektrycznej – ile kosztuje kWh prądu?

Czym jest kWh?

Kilowatogodzina (kWh) to jednostka energii, która mierzy ilość energii elektrycznej wykorzystywanej przez urządzenia elektryczne. Jest to jednostka używana do określania ilości energii zużytej przez gospodarstwa domowe i firmy. W Polsce jest ona najczęściej stosowana do określenia ceny energii elektrycznej.

Kilowatogodzina jest równa 1000 watom mocy zużytym w ciągu godziny. Oznacza to, że jeśli urządzenie pobiera 1000 watów mocy przez godzinę, to oznacza, że zużyło 1 kWh energii. Przykładem może być lodówka, która pobiera około 100 watów mocy i dlatego zużywa 0,1 kWh energii na godzinę.

Kilowatogodzinę można również wykorzystać do określenia ilości energii produkowanej przez odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne lub turbiny wiatrowe. W tym przypadku kilowatogodzina oznacza ilość energii produkowanej przez te źródła w ciągu godziny.

Ile kosztuje kWh?

Cena za 1 kWh energii elektrycznej może się różnić w zależności od regionu i dostawcy usług energetycznych. Na przykład w Polsce cena za 1 kWh waha się od około 0,50 zł do nawet 2,00 zł. Cena ta może być również ustalana indywidualnie dla każdego klienta.

Ceny te mogą się również różnić w zależności od rodzaju umowy, jaką ma dany klient ze swoim dostawcą usług energetycznych. Na przykład umowa na stałe może oferować niższe stawki niż umowa na czas określony lub umowa na sprzedaż hurtową.

Warto również pamiętać, że ceny mogą się również różnić w zależności od rodzaju energii – np. cena za 1 kWh energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych może być niższa niż cena za 1 kWh energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych.

Jak obliczyć koszt energii elektrycznej?

Aby obliczyć koszt energii elektrycznej, należy najpierw określić ilo