Nowości

Powietrze do spalania: twój kocioł również potrzebuje tlenu!

Powietrze do spalania: twój kocioł również potrzebuje tlenu!

Powietrze do spalania a rodzaj kotła

Powietrze do spalania jest ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność i bezpieczeństwo kotła. W zależności od rodzaju kotła, powietrze do spalania może być dostarczane przy użyciu różnych metod. Kotły gazowe wykorzystują powietrze atmosferyczne, podczas gdy kotły olejowe i paliwowe wymagają specjalnie skonfigurowanego systemu doprowadzania powietrza.

Kotły gazowe są najbardziej popularnymi urządzeniami grzewczymi, ponieważ są one łatwe w instalacji i obsłudze oraz mają stosunkowo niskie koszty eksploatacji. Powietrze do spalania dla tych urządzeń jest dostarczane z otoczenia poprzez otwory wentylacyjne lub specjalne filtry powietrza.

Kotły olejowe i paliwowe wymagają bardziej skomplikowanych systemów doprowadzania powietrza do spalania. Zwykle tego typu system obejmuje wentylator, filtr powietrza, regulator ciśnienia i inne elementy sterujące. System ten musi być starannie skonfigurowany tak, aby zapewnić optymalną ilość powietrza do spalania dla każdego rodzaju paliwa stosowanego w kotle.