Twardość wody w instancji c.o.

Czym jest twardość wody?

Twardość wody to ilość związków mineralnych, takich jak wapń i magnez, które są obecne w wodzie. Woda o dużej twardości może mieć negatywny wpływ na instalacje c.o., ponieważ osadza się ona na ścianach rur i urządzeniach grzewczych, co może prowadzić do zmniejszenia efektywności systemu.

Twardość wody można określić przy użyciu skali twardości, która podaje ilość związków mineralnych w miligramach na litr (mg/l). Im większa twardość wody, tym więcej związków mineralnych jest obecnych.

W Polsce twardość wody jest bardzo zróżnicowana i może się znacznie różnić od regionu do regionu. Na przykład, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, twardość wody w Warszawie wynosi od 8 do 18 mg/l, podczas gdy twardość wody na Pomorzu Zachodnim może sięgać nawet do 30 mg/l.

Pomiar twardości wody jest ważnym elementem monitorowania stanu instalacji c.o., ponieważ poziom twardości ma bezpośredni wpływ na jej sprawność i trwałość.

Jak twardość wody może uszkodzić instalację c.o.?

Gdy twarda woda dostanie się do instalacji c.o., osadza się ona na ścianach rur i urządzeniach grzewczych, powodując ich zatkanie i utratę efektywności. Osadzanie się minerałów może również prowadzić do uszkodzenia elementów instalacji c.o., takich jak pompy lub grzejniki.

Wysoki poziom twardości może również powodować problemy z kotłami gazowymi lub olejowymi, ponieważ osadzanie się minerałów może prowadzić do blokowania palników lub uszkodzenia czujników temperatury.

Naleganie minerałów na ścianach rur i urządze